Bookmark and Share

Rhieni

rhieni rhieni

 

Ar y pedwerydd o Dachwedd cafwyd noson agored i rieni er mwyn trafod Fframwaith llythrennedd a Rhifedd er mwyn codi safonau Iaith a llythrennedd a Rhifedd sef blaenioraethau'r ysgol.


Rhanwyd dulliau addysgu adnoddau Tric a Chlic a Numicon yn y Cyfnod Sylfaen, ac adoddau we Active Learn a Geirio gwych yn CA2. Dangoswyd y wefan a prosbectws newydd hefyd.

plant

Gweithgareddau Datblygu Mathemateg

Dyma'r cyfnod sylfaen yn datblygu sgiliau rhif a siap.

 

Defnyddir adnoddau numicon i addysgu agweddau mathemateg o’r dosbarth meithrin hyd at flwyddyn 6. - mwy o wybodaeth

Blog Emma Ann Hardy - cliciwch yma

Defnyddir cynllun TRIC A CLIC er mwyn datblygu sgiliau darllen o’r dosbarth meithrin
Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen.
Cynllun yw hwn sy'n addysgu sgiliau ffoneg synthetig sy'n sail i addysgu darllen ac sydd felly yn:
• addysgu swn a ffurf llythrennau
• addysgu strategaethau adeiladu i ddarllen geiriau a thorri geiriau i sillafu
• annog rhuglder a mynegiant wrth ddarllen o'r dechrau un
• cynnig dulliau addysgu rhyngweithiol
• atgyfnerthu'r camau yn rheolaidd
• symud yn gyflym o un cam i'r llall

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

Yn yr Adran Yma:

Rhieni
Cysylltu
Gwybodaeth
Llythyrau
Cylchlythyr
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon