Bookmark and Share

Pwy ydi Pwy

 

 

 

Pennaeth mewn gofal ac
Athrawes Cyfnod Sylfaen

Bethan Davies B.Addysg

Athrawes Cyfnod Allweddol 2

Ffion Edwards

Athrawes CPA

Emma Jones

Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen

Menna Jones

Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen
a CA2, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Meira Owen

Cogyddes

Eleri Williams

Cymhorthyddion Clwb Brecwast

Eleri Williams a Emma Williams

Gofalwraig a Croesi Plant

Tegwen Parry

Yn yr Adran Yma:

Ysgol
Gwybodaeth
Pwy Ydi Pwy
Ysgol Masnach Deg
Ysgol Iach
Ysgol Eco / Ysgol Werdd
Mentergarwch
Cyngor Ysgol
Taith Weledol
Llywodraethwyr
Adroddiad Estyn