Bookmark and Share

Newyddion

 

 

plant

 

Gweithgaredd Ymchwilio yn y Cyfnod Sylfaen

  

llinell

plant

 

Datrys Problemau yn y Cyfnod Sylfaen

 

 

 

 

llinell

plant

 

Diwrnod Mabolgampau 2018

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

llinell

plant

 

Rhedeg Milltir yn y Parc

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

llinell

plant

 

Cyngerdd Offerynnol

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

plant

 

Llwyddiant yn yr Urdd - llefaru, dawnsio creadigol, unawd pres a cogurdd

 

 

llinell

plant

 

Diwrnod y Llyfr - Mawrth 1af 2018

 

 

 

plant

 

Criw Gala Nofio

 

 

 

plant

 

Diwrnod yn RSPB 15/9/16

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

plant

 

Trip ysgol yn Erddig 18/7/16

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

plant

 

Yr Ewros - gwylio gêm Cymru

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

plant

 

Taith Gerdded Mai 2016

Y gymuned a chymdeithas cyfeillion yr ysgol wedi trefnu taith gerdded. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

llinell

plant

 

Trip CS a Blwyddyn 3 i Pili Palas 19/5/16

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

plant

 

Gwersi Prepedal i'r Cyfnod Sylfaen Gorffennaf 2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

plant

 

Datblygu sgiliau criced cyfnod sylfaen

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

 

plant

 

Blwyddyn 3a4 yn cael gwers diogelwch sgwter

 

 

 

llinell

plant

 

 

Ymweliad PC Williams

 

 

llinell

plant

 

Cyfnod Sylfaen

Cywion wedi cyrraedd ein gardd natur dyma'r plant meithrin yn erdych ar eu holau.

 

 

llinell

plant

 

 

Cymysgu hylifau

 

 

 

llinell

plant

 

 

Ymchwilio pa ddeunydd ydi'r gorau i wneud parasiwt

 

 

 

llinell

plant

 

 

Arbrofi cymysgu lliwiau

 

 

 

llinell

plant

 

 

Wythnos Wyddonol

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

llinell

plant

 

 

Datblygu sgiliau arsylwi ar flodau a choed yn ein gardd natur

 

 

 

 

plantTrydan!

Ymchwilio sut mae creu cylched trydanol yn y Cyfnod Sylfaen.

 

 

 

 


llinell

plant

 

Celf

Gweithdy celf gyda Catrin Williams - Blwyddyn 1-6

 

 

 

llinell

 

plant

 

Dylunio a Thechnoleg

Dylunio a thechnoleg - adeiladu ty ffram yn y cyfnod sylfaen.

 

 

 

llinell

plant

 

Diwrnod y Llyfr 2015

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o CA2

 

 

llinell

plant

 

Diwrnod y Llyfr 2015

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r Cyfnod Sylfaen

 

 

llinell

Gwaith Da o'r Cyfnod Sylfaen

dawnswyr

 

 

Cliciwch yma i weld gwaith ar dylluanod gan blant y Cyfnod Sylfaen - ysgrifennu gwybodaeth.

 

 

 

llinell

Plannu

plant
plant

Dyma'r plant Derbyn yn plannu briallu a chennin pedr.

llinell

Gwaith Da o Blwyddyn 1 a 2

plant

 

 

Cliciwch yma i weld gwaith ar dylluanod gan blant Blwyddyn 1 a 2

 

 

 

llinell

Plannu Coed gyda'r Parc Cenedlaethol

plant
plant

Dyma'r plant ar diwrnod plannu coed gyda'r Parc Cenedlaethol.

llinell

Eisteddfod Cylch yr Urdd 2015

dawnswyr
parti unsain
Grwp Dawnsio Creadigol - 1af
Parti Unsain - 3ydd

Llongyfarchiadau Mawr!

llinell

plant
04.03.15 Gweithdy Celf

Bu blwyddyn 1,2 a CA2 yng Ngaleri Conwy yn cael gweithdy celf gyda'r artist Catrin Williams.
Cliciwch yma
i weld mwy o luniau.

 

llinell

plant
02.03.15 Dathlu Gŵyl Dewi

Dyma rhai o'r disgyblion a oedd wedi gwisgo coch i ddathlu dydd Gŵyl Dewi.

 

 

llinell

plant
09.02.15 Gwneud Sebon

Rydym wedi bod yn dysgu am hanes sebon a hefyd rydym wedi cael y cyfle i wneud sebon.

 

 

 

noson rhieni

18.11.14 Clwb Hwyl

Gweithgareddau drama yn y Clwb Hwyl!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

noson rhieni

14.11.14 Diwrnod Plant Mewn Angen

Dyma lun y plant dan 5 ar ddiwrnod Plant Mewn Angen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

noson rhieni

04.11.14 Noson Agored i Rieni

Ar y pedwerydd o Dachwedd cafwyd noson agored i rieni er mwyn trafod Fframwaith llythrennedd a Rhifedd er mwyn codi

safonau Iaith a llythrennedd a Rhifedd sef blaenioraethau'r ysgol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

llinell

gwneud cerbydau14.07.14 Ymweliad i Tŷ Hyll

Cawsom fynd ar ymweliad i Tŷ Hyll. Buom yn gwneud cannwyll, plannu a dysgu am wenyn. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

gwneud cerbydau09.07.14 Trip Ysgol

Cawsom fynd am drip i RSPB Conwy a chael hwyl yn hela yn y pwll, hela trychfilod a dysgu am wahanol gynefinoedd. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

llinell

gwneud cerbydau07.07.14 Gwneud Cerbydau

Mae'r Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn gwneud cerbydau.

 

 

Yn yr Adran Yma:

Newyddion
Dyddiadur