Bookmark and Share

Llywodraethwyr

Enw: Swydd:
Mr Eryl Owain Cadeirydd
Mrs Sarah Thomas-Morgan Is Gadeirydd
Ms Bethan Davies Pennaeth
Mr Huw Huws Athro
Miss Menna Jones Staff
Mrs Olwen Griffiths Clerc
Mrs Jennifer Moulding  
Ms Veda Ellams  
Mrs Jane Bowman  
Mr Aled Roberts  
Mr Eifion Davies  
   
   

 

Yn yr Adran Yma:

Ysgol
Gwybodaeth
Pwy Ydi Pwy
Ysgol Masnach Deg
Ysgol Iach
Ysgol Eco / Ysgol Werdd
Mentergarwch
Cyngor Ysgol
Taith Weledol
Llywodraethwyr
Adroddiad Estyn