Bookmark and Share

Cyngor Ysgol

Credwn yn gryf y dylid cynnwys y disgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol ac yn gweld y cyngor fel ffordd i sicrhau bod y disgyblion yn ganolog ym materion yn ymwneud â’r ysgol ac yn gallu gwneud penderfyniadau sydd bwysig iddynt.

 

Yn yr Adran Yma:

Ysgol
Gwybodaeth
Pwy Ydi Pwy
Ysgol Eco /Ysgol Werdd a Ysgol Iach
Siarter Iaith
Cyngor Ysgol
Taith Weledol
Adroddiad Estyn
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon