Bookmark and Share

Cyngor Ysgol

Credwn yn gryf y dylid cynnwys y disgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol ac yn gweld y cyngor fel ffordd i sicrhau bod y disgyblion yn ganolog ym materion yn ymwneud â’r ysgol ac yn gallu gwneud penderfyniadau sydd bwysig iddynt.

 

Yn yr Adran Yma:

Ysgol
Gwybodaeth
Pwy Ydi Pwy
Ysgol Masnach Deg
Ysgol Iach
Ysgol Eco / Ysgol Werdd
Mentergarwch
Cyngor Ysgol
Taith Weledol
Llywodraethwyr
Adroddiad Estyn