Bookmark and Share

 

Croeso i Ysgol Penmachno

Ein nod yw darparu cymuned gefnogol o fewn amgylchedd hapus, lle mae disgyblion yn cael eu hysgogi a’i herio i gyflawni i’w llawn botensial, fel eu bod yn cyfrannu’n gadarnhaol i’r ysgol a’r gymuned ehangach. Ein nod yn Ysgol Penmachno yw darparu ysgol lle mae’r holl ddisgyblion, y staff, y rhieni, y llywodraethwyr a’r gymuned yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig amgylchedd croesawgar, gofalgar, ysgogol a diogel er mwyn annog dysgu effeithiol a meithrin ymdeimlad o falchder ynddynt eu hunain, yr ysgol a’r gymuned.

Plant